Matematiklærerens dag 2014

Matematiklærerens dag 2014

Opdateret: man 27/01/2014 – 13:22

Tirsdag den 8. april 2014

Fremtidens matematikfag skal være mere konkret og virkelighedsnært for eleverne. Kom og få nye idéer og inspiration til din matematikundervisning.

Program 8.30-12.00 Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N 12.15-16.00 CFU, Titangade 11, 2200 København N

8.30-9.00 Kaffe, te og croissant + kigge på forlagenes udstillinger

9.00-10.00 Pernille Pind – Matematik og bevægelse Bevægelse i matematiktimerne er en rigtig god idé, fordi mange elever lærer bedre ved at bruge kroppen. Pernille Pind er konsulent og forfatter med fokus på elever med særlige behov. Hendes oplæg handler om krop, bevægelse, matematik og skolereformen.

10.10-11.00 Line Engsig og Mikael Skånstrøm – At kommunikere om matematik Hvordan får vi eleverne til at kommunikere matematik, der indeholder ord og begreber, som viser, at de har opnået forståelse for området? Lærer og matematikvejleder Line Engsig og lektor Mikael Skånstrøm sætter fokus på, hvilken kommunikation der kan opnås i gruppen og klassen, når opgaven lægger op til det.

11.00-11.30 Kaffe, te, vand og frugt + kigge på forlagenes udstillinger

11.30-12.00 Dorrit Hansen – Udeskole Dorrit Hansen fortæller om udeskolebegrebet, samt hvordan og hvorfor vi skal tage eleverne mere med uden for skolens mure – ikke mindst i matematik. Som naturskoleleder og biolog har Dorrit en praktisk indgangsvinkel til aktiviteter, som kan undersøges matematisk.

12.00-12.15 Gå til Titangade 11 (500 meter)

12.15-13.00 Frokost

13.05-14.25 Workshopperiode 1

14.25-14.40 Kaffe, te, vand, kage og frugt

14.40-16.00 Workshopperiode 2

Workshops – (vælg to workshops, fx C + D1)

A – Krop og matematik i uderummet (0.-4. klasse) v/Dorrit Hansen og Klaus Brodersen fra Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad Matematikundervisningen skal indeholde varierede og differentierede læringsformer og undervisningsmetoder, der tilbyder eleverne regelmæssig bevægelse. På denne workshop tager vi fat i, hvordan vi i højere grad inddrager krop og uderum i matematikundervisningen. Vi afprøver og diskuterer en række konkrete og praktiske aktiviteter til de yngste elever i grundskolen. OBS Det meste af workshoppen foregår udendørs.

B – Billedskabende matematik (indskoling/mellemtrin) v/Lone Katrine Petersen, lærer og lærebogsforfatter Vi arbejder med, hvordan vi i indskolingen og på mellemtrinnet kan tilgodese vores viden om matematiklæring gennem billedskabende matematik. Med baggrund i Albert Einsteins udsagn – ”If I can’t picture it, I can’t understand it” vil vi komme ind på vigtigheden af såvel konkret som mental billeddannelse samt sprogets betydning for udvikling af vores elevers matematiske tænkning. Konkrete aktivitetsforslag og ideer vil være omdrejningspunktet for en diskussion om, hvilke muligheder den nye folkeskolereform åbner for på dette område.

C – Matematik med kroppen (indskoling/mellemtrin) v/Pernille Pind, Cand.scient og konsulent Vi arbejder praktisk ud fra mit oplæg om mere bevægelse i skoletiden. Vi skal prøve, hvorfor og hvordan krop og bevægelse ikke bare er godt, fordi det er sjovt og giver ilt til hjernen, men godt fordi vi faktisk kan lære matematik med kroppen.

D – Spil med matematik (indskoling/mellemtrin) v/Volker Berthold Matematikfaget er udfordrende for mange elever. Nogle elever lærer bedst ved at prøve sig frem med alternative tilgange. En af disse alternative tilgange kan være matematikspil. Ved at spille i matematik inddrages kompetencer og færdigheder. Workshopperiode 1 – D1 Nogle spil er konstrueret til at fremme bestemte matematiske discipliner indenfor algebra eller geometri. Vi skal afprøve nogle af dem og tale om, hvilke matematiske emner, der kommer ’i spil’. Workshopperiode 2 – D2 Nogle spil er konstrueret til fritid og fornøjelse. En nærmere analyse kan afsløre, om de medvirker til matematiske oplevelser blandt eleverne. Vi skal afprøve nogle af dem, og afgøre om der er matematik i oplevelserne.

E – Programmering og matematik (udskoling) v/Jette Hildebrandt Andersen, udviklingskonsulent for naturfag, matematik og it, Dagtilbud og skole i Vejen kommune. Logik er en lidt overset del af matematikfaget. Mange elever får gode oplevelser og nye indgange til faget gennem programmering, som indeholder meget logik. Vi arbejder med Scratch sammen med forskelligt hardware, og der er faktisk mange muligheder for udvikling af matematisk forståelse her. Medbring computer eller iPad. På computer skal Schatch 1.4 være installeret: http://scratch.mit.edu/scratch_1.4/. På iPad skal app’en Hopscotch være installeret. Både Schratch og Hopscotch er gratis.

F – Undervisning med fokus på matematiske kompetencer og mundtlighed (udskoling) v/Mikael Skånstrøm, lektor og Line Engsig, lærer og matematikvejleder Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne får tid og rum til at arbejde målrettet med mundtlighed og kompetencer? Vi diskuterer og producerer opgaver, der lægger op til den undersøgende arbejdsform, hvor mundtlighed og kompetencer kommer i spil.

Praktisk information

Målgruppe Lærere, der underviser i matematik.

Tid Tirsdag den 8. april 2014 kl. 9-16 (morgenmad fra kl. 8.30)

Sted 8.30-12.00 Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N 12.15-16.00 CFU, Titangade 11, 2200 København N

Pris 950 kr. inkl. fuld forplejning

Tilmelding Tilmeld dig OBS! Husk at vælge workshop ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende!

Frist Tirsdag den 18. marts 2014

Kontakt Pædagogisk konsulent Kirsten Søs Spahn, ksp@ucc.dk, 4189 7438

CFU-sekretær Hanne Cramer Køppler, hck@ucc.dk, 4189 7410

This entry was posted in Skolebiblioteket. Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *